ของ 6 สิ่งไม่ควรนำเข้าไมโครเวฟเด็ดขาด

ของ 6 สิ่งไม่ควรนำเข้าไมโครเวฟเด็ดขาด

ไม่ว่าจะเป็นการ อุ่ น ต้ ม บอกได้เลยว่าไมโครเวฟนั้นสามารถอำนวยความสะดวกสบายได้เป็นอ ย่ า งมากในการทำอาหาร แต่เราก็ต้องรู้จักวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง ซึ่งวันนี้ เราเลยได้รวบรวม สิ่งไม่ควรนำเข้าไมโครเวฟเด็ดขาด มาบ อ กกันค่ะ จะมีอะไรบ้างนั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ

1 ภาชนะกระเบื้องเคลือบ

เพราะไม่สามารถทนทานต่อความร้อนสูงหรือแรงดัน หากใช้ในการอุ่นอาหารสามารถแตกร้าวได้ และภาชนะกระเบื้องเคลือบหลายชนิดมีส่วนผสมของโลหะในส่วนที่เป็นลวดลาย ซึ่งอาจเกิดความร้ อ น สู งตรงจุดดังกล่าวทำให้ ลุ กไ ห ม้ ได้

2 ฟองน้ำ

การที่นำฟองน้ำเข้าไมโครเวฟเพื่อทำความสะอาด ฆ่ า เ ชื้ อ โ ร ค นั้ น เป็นเรื่องที่ต้องระวังให้มาก ฟองน้ำหลายชนิดมีส่วนผสมของส า ร สังเคราะห์ที่มีจุดหลอมเหลวหรือ ลุ ก ไ ห ม้ ต่ำ เมื่อใส่ในไมโครเวฟแล้วอุ่นจนร้อนจะสามารถเกิดไ ฟ ลุ ก ไ ห ม้ ขึ้นมาได้ง่ายๆ ดังนั้นหากต้องการให้ฟองน้ำสะอาด ควรล้างด้วยน้ำย าล้างจานหรือสบู่ให้สะอาด บีบน้ำให้หมาดๆ จึงนำไปตากแดดจนแห้งก็สามารถกำ จั ด เ ชื้ อ โ ร ค

3 พลาสติกใส ถ น อ ม อ า ห า ร

พลาสติกชนิดบางที่ใช้ปิดภาชนะเพื่อป้องกันฝุ่นละอองตกลงไปในอาหาร เมื่อเราต้องการนำอาหารนั้นเข้าไปอุ่นในเตาไมโครเวฟ ความเสี่ยงที่อาจจะมีได้คือ ความร้อนที่เกิดขึ้นจากไอน้ำหรือจากตัวอาหารจะลอยขึ้นไปที่พลาสติกบางนั้น และเกิดเป็นห ย ดน้ำเล็กๆ พลาสติกนั้นก็อาจเกิดการละลายของส า ร เ ค มีแล้วหยดลงไปในอาหารได้ หากจะอุ่นอาหารเพื่อรับประทานก็ควรนำพลาสติกนี้ออกก่อน

4 ภาชนะที่เป็นโลหะ

เพราะคลื่นไมโครเวฟที่ผ่ า นไปถูกโลหะ จะทำให้เกิดกระแส ไ ฟ ฟ้ า และความร้อนขึ้นบริเวณพื้นผิวนั้น โลหะจะเกิดความร้อนสูง และสามารถเกิดการลุกไ ห ม้ ขึ้นมาได้ อาจทำให้ส า รอื่นๆ ที่มีอยู่ในภาชนะนั้นปะปนลงไปในอาหารได้ และควรระวังในการเลือกใช้ภาชนะอื่นๆ เพราะโลหะอาจแทรกอยู่ในเนื้อภาชนะในรูปแบบต่างๆ เช่น ล ว ด ล า ยต่างๆ และสีเงิน สีทองในขอบของถ้วยได้ด้วย

5 ฟอยล์ห่ออาหาร

ฟอยล์ห่ออาหารที่ทำมาจากอะลูมิเนียม สามารถ ลุ ก ไ ห ม้ในเตาไมโครเวฟได้ หากอาหารที่คุณต้องการจะอุ่นมีฟอยล์ หุ้ มอยู่ ต้องเอาออกจากห่อฟอยล์ก่อนนำอาหารเข้าเตาไมโครเวฟ

6 พลาสติกและโฟม

แต่ละชนิดมีอุณหภูมิที่ทำให้หลอมเหลวต่างกันไป หากนำพลาสติกที่มีจุดหลอมเหลวต่ำเข้าไมโครเวฟ จะทำให้เกิดการห ล อ มละลายของภาชนะจนเสียรูป และละลายลงไปในอาหาร ดังนั้นควรห ลี ก เ ลี่ ย งพลาสติกและโฟม หากจำเป็นต้องใช้ต้องสังเกตเครื่องหมายที่ติดอยู่กับภาชนะว่าสามารถนำเข้าเตาไมโครเวฟได้หรือไม่ และควรเลือก ยี่ ห้ อที่ไว้วางใจได้เสมอ

ขอบคุณที่มา 108archeepparuay

About แชร์กันไป

View all posts by แชร์กันไป →