เหตุผลที่คนจีนรวยเร็ว แต่คนไทยแท้ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างคนจีน

เหตุผลที่คนจีนรวยเร็ว แต่คนไทยแท้ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างคนจีน

น่าเป็นห่วง เมื่อคน จีน อินเดีย เวียดนาม อพยพมาไทย แต่กลับได้ดิบได้ดี แต่คนไทยยังต้องเป็นลูกจ้างทำไมคนจีนถึงรวยเร็ว แต่คนไทยยังเป็นลูกจ้างอ ยู่

100 ปีก่อน คนจีน หนีความย ากจนอดอย าก มาแบบเสื่อผืนหมอนใบ มา เมืองไทย เป็นกุลี แบกข้าวสาร ลากรถ ข ายน้ำเต้าหู้ ฯลฯ คนไทยดูถูกเรียกไ อ้เจ็ก แต่คนจีนขยัน ขันแข็ง

หนักเอาเ บาสู้ อย ากเป็นเจ้าของกิจการ อย ากเป็นพ่อค้า คนไทยชอบสบายอย ากเป็นเจ้าคนนายคน รับราชการ มียศ มีสี มีเกียรติ วันนี้ คนจีนร่ำรวย

เป็ นเจ้าของกิจการมากมาย คนไทยเ ป็นลูกจ้าง และเป็นลูกหนี้คนจีน50 ปีก่อน คนอินเดีย คนบังคลาเทศ หนีความย ากจน มาเมืองไทย เป็นย าม

เป็ นคนข ายนมแพะ ข ายถั่ว คนไทยดูถูกเรียกไ อ้บัง คนอินเดียขยัน เจียมเนื้อเจียมตัว ประหยัด เก็บออม

อดทน ไม่ยอมเสียเปรียบ วันนี้ คนอินเดียเ ป็นเจ้าของกิจการมากมายในไทยทั้งร้าน ข ายผ้า เจ้าของโรงงาน และ ร้านค้าต่างๆ คนไทยเป็นลูกจ้าง และเป็นลูกหนี้คนอินเดีย

30 ปีก่ อน คนเวียตนามอพยพมาไทย เพราะหนีสงคราม มาเมืองไทยมาเป็นลูกจ้างทำประมง ทำน า ซ่อมรถ

คนไทยดูถูกเรียกไ อ้แกว วันนี้ เมืองไทยโดยเฉพาะทางอีสาน และภา คตะวันออกคนเวียตนามเป็นเจ้าของกิจการมากมาย คนไทยเป็นลูกจ้าง และเป็ นลูกหนี้คนเวียตนาม

วันนี้ คนเขมร คนลาว คนพม่า เข้ามาไทย ทั้งถูกต้อง ทั้งแอบหนี เพราะ A E C เปิด รับค่าแรง 300 บาท เข้ามาเป็นคนรับใช้ในบ้าน พนักงานโรงแรม เด็กเสริฟ์ร้านอาหาร

เด็กปั้ม คนงานก่อสร้าง คนไทยดูถูกเรียกไ อ้เขมร ไ อ้หม่อง สิ่งที่น่าเป็นห่วงในอนาคตคือ อีกแ ค่ 20 ปีข้างหน้า ชนชาติต่างๆ ที่อพยพเข้ามาก็คงเป็นเจ้าของกิจการกันหม ด

เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับ คนจีนคนอิน เดีย คนเวียดนาม และ คนไทยก็คงกลับมาเป็นลูกจ้างคนเขมร คนพม่า คนลา วและ เป็นลูกหนี้เขาเหล่านั้น

เหมือนพ่อแม่ปู่ย่าต าย ายของพวกเรา ห รือเปล่า นี่คือ คนไทย แท้ๆ ใช่หรือไม่ทำไม คนไทยมีความรู้ มีฝีมือแรงงานที่ดี แต่ไม่สร้างโอกาส ไม่สร้างงานให้มีคุณค่ากับตนเอง

งานหนักหน่อย ท้อ ลาออก งานเหนื่อยหน่อย บ่น ลาออก งานมากหน่อย บอกค่าจ้างถูก ไม่คุ้มค่าลาออก น่าเป็นห่วง คนไทยที่รักสนุก รักสบาย ไม่อดทน ไม่พึ่งพาตัวเอง

ชอบหรูหรา หน้าใหญ่ ใจถึง ประมาณว่า ฉิ บ ห า ย ไม่ว่า ต้องการชื่อเสียง แข่งกันอวดรวยโดยการมีหนี้สินจนหนี้ท่วมตัว โกหกตัวเอง หน้าชื่นอกตรม เลี้ยงลูกให้เป็นลูกเทวดา

เลี้ยงลูกไม่รู้จักโต เ ส พ ติ ด วัตถุนิยม ข ายที่ดิน ปู่ย่าต าย ายกิน ขออย่าให้เป็นอย่างนี้เลยคนไทย มีฝีมือ มีทักษะดี ฉลาด ไหวพริบดี เอาตัวรอดเก่ง คนไทยมี ดี

นำมันออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์กันเถอะ รักกันไว้เถิดคนไทย อย่าให้อีก 20 ปีข้างหน้า คนไทย ต้องเป็นลูกจ้าง หรือ ต้องเป็นลูกหนี้ ของคนต่างชาติใน A E C เลยนะ

About แชร์กันไป

View all posts by แชร์กันไป →