ช่วงอายุ 25 – 54 ปีของคนเกิดทั้ง 7 วัน บอ กถึงโชควาสนา

ช่วงอายุ 25 – 54 ปีของคนเกิดทั้ง 7 วัน บอ กถึงโชควาสนา

ชีวิตคนเราต่างมีโชควาสนาที่ต่างกัน บางคนได้รับโชควาสนาตั้งแต่ยังเล็ก บางคนอายุมากแล้วยังไม่พบเจอโชควาสนาสักครั้งหนึ่ง วันนี้เราเลยมีคำทำน า ย ช่วงอายุ 25 – 54 ปีของคนเกิดทั้ง 7 วัน บอ กถึงโชควาสนา มาให้ได้ทำน า ยกัน จะเป็นอย่ างไรนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลย

1. คนเกิดวันอาทิตย์

จะเป็นคนที่มีความรอบรู้มาก ฉลาด สติปัญญาดี มีทักษะความเป็นผู้นำไม่ชอบทำต ามใคร แต่บางครั้งหากไม่มั่นใจก็จะไม่นำได้เหมือนกัน โดยในช่วงอายุ 25 – 30 ปีนั้นจะค่อนข้างเหนื่อยกับการทำงาน ภาระหน้าที่เยอะมากพอสมควร

พออายุเข้า 31 – 41 ปี ก็จะมีปัญหาเข้ามาแต่ก็แก้ได้เสมอ และเข้าอายุ 42 – 53 ปี ฐานะจะดี ร่ำร ว ย มั่งคั่ง สร้างตัวได้มีท รั พ ย์สินเป็นของตัวเอง มีเงิน มีทองมากมายประสบความสำเร็จ พออายุ 54 ปีขึ้นไปนั้นจะสุ ข ภ า พดีมีเงินใช้ ชีวิตมีความสุข

2. คนเกิดวัน เ ส า ร์

วันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวแต่ก็ยังมีมุมเป็นเ ด็ ก ๆ บ้างเหมือนกัน เป็นคนที่มีความคิดดี กล้าแสดงออ ก เป็นคนที่มักจะเก็บข้อมูลเก่ง ดูลึกลับมาก โดยในช่วงอายุ 25 – 30 ปี นั้นจะเหนื่อยมากกับการหาเงิน ทำงาน เพื่อนร่วมงาน

แต่พออายุ 31 – 41 ปี ก็จะมีโชค การงาน การเงินจะดีขึ้น มีความเจริญก้าวหน้า และพอเข้าไปถึงอายุ 42 – 53 ปี ก็จะเริ่มมีโชคใหญ่เข้ามา เริ่มมีคน มาคอย ช่ ว ย เ ห ลื อ พออายุ 54 ปีจะเริ่มมีทุกอย่ างที่หวังเอาไว้

3. คนเกิดวันศุกร์

เป็นคนที่มีระเบียบแบบแผน ทำอะไรมักจะวางแผนไว้ก่อนเสมอเตรียมรับมือ กับสถานการณ์หล า ยอย่ างได้ดี เพราะเป็นคนไม่ค่อยชอบทำอะไรกระชันชิดมาก โดยเฉพาะตอนเดินทาง ไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบอะไรง่าย ๆ

พอเข้ามาในช่วงอายุ 25 – 30 ปี จะเริ่มเหนื่อยกับชีวิต การเงิน การงานสักหน่อย แต่พอเข้ามาถึงวัย 31 – 41 ปีแล้วชีวิตจะมีความก้าวหน้า ทั้งการงาน ชีวิตดี

การเงินดี มีความรุ่งเรือง และพอเข้าอายุ 42 – 53 ปี จะเริ่มมีเงินทองเป็นของตัวเองเยอะมากขึ้น ปัญหามากมายที่เข้ามาจะผ่ านไปได้ และพออายุ 54 ปีทุกอย่ างจะดีมีความสุข ราบรื่น ชีวิตมีความสุขมากขึ้น

4. คนเกิดวันพฤหัสบดี

เป็นคนที่ค่อนข้างปากร้ า ยมากพอสมควรเลย บางทีก็พูดแบบไม่คิดแต่ก็เป็นคนรั ก ษ าคำพูดเสมอ ใจดี นิสัยดี มีความเด็ดเดี่ยว ในอายุช่วง 25 – 30 ปีนั้นจะมีเรื่องให้ทุ ก ข์สักหน่อยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเงิน ๆ ทอง ๆ แต่จะดีขึ้น

และพอเข้าสู่อายุ 31 – 41 ปีความย ากลำบ ากจะมาเยือนชีวิตบ่อยหน่อย แต่ก็ยังมีโชคลาภดี ๆ สลับเข้ามาบ้าง และพออายุ 42 – 53 ปี จะมีปัญหาครอบครัวแต่ก็ก้าวผ่ าน มันไปได้ พออายุ 54 ปี ชีวิตจะเริ่มอยู่ตัวการเงินดี งานดี มีความสุขมากกว่าที่เคยเป็น

5. คนเกิดวันพุธ

เป็นคนฉลาดมักจะมีไอเดียที่เเตกต่าง ทำอะไรไม่ค่อยเหมือนใคร ความรู้ความสามารถเยอะมาก ทำอะไรก็จะชัดเจนเสมอ สามารถจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้อย่ างเด็ดข า ดมากและก็ไม่ค่อยชอบคำสั่ง ไม่ชอบการแสดงตัวเหนือใคร มีทักษะความเป็นผู้นำสูงและไม่ชอบการเป็นผู้ต าม

ในช่วงอายุ 25 – 30 ปีนั้นจะเหนื่อยกับการทำงาน มาก เพราะอยู่ในระหว่างการสร้างตัว พออายุ 31 – 41 ปี เงินทองจะมีมากมายมหาศาลเลย และพอเข้า

อายุ 42 – 53 ปี โ ช คลาภ เงินทองจะมากขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะ โกยได้อย่ างเต็มที่มากและพออายุ 54 ปีแล้วจะไม่มีความทุ ก ข์อะไร มีเงิน ทอง ใช้จ่ายไม่ข า ดมือ อย ากทำอะไรก็ได้ทำ ชีวิตดีมีความสุขอย่ างมาก

6. คนเกิดวันอังคาร

เป็นคนที่ฉลาด มีความรู้รอบตัวเยอะ มีทักษะในการแก้ปัญหาเก่งมากแต่ก็ไม่ค่อยชอบทำต ามคำสั่งของใคร ไม่ชอบอยู่ในกฎ เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ รั ก ษ าคำพูดตัวเองเสมอ สำรับช่วงอายุ 25 – 30 ปี นั้นกำลังอยู่ในช่วงสร้างตัวได้ดี ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ

และพอช่วงอายุ 31 – 41 ปี จะพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้ามากขึ้นในหน้าที่การงาน และขอเข้าช่วงอายุ 42 – 53 ปี จะเริ่มมีท รั พ ย์สินเป็นของตัวเองแล้ว จะบ้าน รถ เงิน ทอง ผ่อนอะไรอยู่ก็จะเริ่มหมดแล้ว และพออายุ 54 ปีขึ้นไปชีวิตจะมีความสุขสบายมีเงินใช้จ่ายไม่ข า ดมือเลย

7. คนเกิดวันจันทร์

เป็นคนฉลาด วางแผนเก่งมาก แต่ไม่ค่อยจะมีระบบระเบียบเท่าไหร่ มักจะคิดการไกลเสมอ เป็นคนทำงานเก่งมาก เสี ยอย่ างเดียวอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายแถมยังเบื่ออะไรจุกจิกอีกด้วย มีทักษะในการเเก้ปัญหา มีความเด็ดข า ด

โดยช่วงอายุ 25 – 30 ปี จะมีโอกาสดี ๆ เข้ามาในชีวิตแต่จะต้องพัฒนาตัวเองให้เหมาะสมกับงานนั้นด้วย พอช่วงอายุ 31 – 41 ปี เริ่มจะมีท้อ เหนื่อย แต่ก็

กำลังก้าวหน้าเลย โ ช ค ล า ภเริ่มเข้ามาหา ช่วงอายุ 42 – 53 ปี ปัญหาน่าป ว ดหัวมากมายจะค่อย ๆ ห า ยไป โชคจะมาเยอะขึ้น มีด ว งกับการเ สี่ ย ง โ ช คอีกด้วย พออายุ 54 ปีขึ้นไปจะเริ่มมีทุกอย่ างต ามที่ต้องการ มีท รั พ ย์สิน เงินทอง ชีวิตมีความสุขมากขึ้น

โดยในแต่ละช่วงอายุของแต่ละวันเกิดนั้นอาจจะต้องเจอ กับปัญหา อุปสรรคมากมายเลยกว่าจะสำเร็จอย่ างที่หวังเอาไว้ แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นคือบททดสอบที่จะทำให้รู้ว่าใครเข้มเเข็งมากแค่ไหน มีทักษะในการเเก้ไขปัญหาและการเอาตัวรอ ดมากน้อยแค่ไหน แถมยังได้รู้ว่าตนเองมีความสามาถอะไรบ้างอีกด้วย

ที่มา sabuyjaijung

About แชร์กันไป

View all posts by แชร์กันไป →