หมั่นแผ่เมตตาและทำ 4 อย่างนี้ ให้คนที่เขาไม่ชอบเรา

หมั่นแผ่เมตตาและทำ 4 อย่างนี้ ให้คนที่เขาไม่ชอบเรา การแผ่เมตตา เป็นสิ่งที่โบราณบัณฑิตทั้งหลายปฏิบัติต่อกันมาตามลำดับ เพราะเห็นประโยชน์ว่า การแผ่เมตตานี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นประจำมีจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็นลงได้ และทำให้มองเห็นว่าการที่มนุษย์หวังดีต่อกันนั้นเป็นทางนำให้โลกเกิดสันติ สุขได้ และเมื่อตัวเองได้รับความสุขแม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องการให้เพื่อนร่วมโลกได้ รับความสุขอย่างนั้นบ้าง จึงได้แผ่กระแสจิตอันเยือกเย็นและอ่อนโยนนั้นไปยังผู้อื่น

คนที่เขาไม่ชอบเรา ทำดีกับเขาให้ต า ย เขาก็ไม่ชอบเรา แม้เราจะค่อยช่วยเหลือเขา ทุ ก อย่ างเขาก็ไม่มีวันที่จะชอบเราเพราะเขามีอคติกับเราไปแล้ว วันนี้เราเลบมีบทความมาแก้เผ็ดกับคนที่เขาไม่ชอบเรา

ใครที่กำลังเผชิญกับปัญหาลักษณะนี้ มาหาทางรับมือกันดีกว่าค่ะ

1 ต้องทำความเข้าใจ

ในขั้นแรก คุณควรจะหาสาเหตุให้ได้ เ สี ย ก่อนว่า เพราะอะไรเขาถึงจงเ ก ลี ย ดจงชังคุณนัก ถ้าหากเป็นเพราะตัวคุณเอง เคยทำพฤติก ร ร มไม่น่ารัก ก็ควรจะเปิดใจ พูดคุยกับเขาตรง

อธิบายถึงสาเหตุที่คุณต้องแสดงออ กแบบนั้น ( แต่ต้องไม่ใช่การแก้ตัวนะ ) และขอ โ ท ษ ในสิ่งที่ทำให้เขาขุ่นข้องหมองใจ แต่หากคุณพิจารณาแล้วว่า ตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดสักนิด ก็ลอง

ควรมองโลกในมุมของเขา ดูบ้างเช่น สาเหตุที่แม่ของแฟนหนุ่มไม่ชอบคุณ ทั้ง ที่คุณไม่เคยทำอะไรเสื่อม เ สี ย อาจเป็นเพราะท่านหวงลูกช ายคนเดียวที่ท่านรัก จึงต้องทำท่ากีดกัน

เพื่อพิสูจ น์ว่าคุณรักลูกช ายของท่านจริง ก็เป็นไปได้ หากคิดได้อย่ างนี้ คุณก็จะเข้าใจท่าน มากขึ้น และลดความโ ก ร ธเคืองท่านลงได้บ้าง

2 แสดงออกแบบสวนทาง

หากใคร ร้ า ยมา ร้อน มา คุณจงทำตัวเป็นน้ำนิ่งให้ได้ เมื่อเขาสาด อ า ร ม ณ์ รุ น แ ร งใส่คุณจงใจเย็นและตอบโต้กลับไปด้วยเหตุผล อย่ าให้คำพูดร้ า ย คำพูดหย าบคาย ออ กจากปากเราIด็ด ข า ด

3 แ ผ่ เ ม ต ต า ( อ ย่ า ง จ ริ ง ใ จ )

คำแผ่เมตตาไปสู่ผู่อื่น

สพฺเพ สตฺตา สุขิตา โหนฺตุ นิทฺทุกฺขา อเวรา อพฺ ย า ปชฺฌา สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ ฯ

ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงถึงความสุข ปราศจากความทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มี ความคับแค้นใจ จงมีความสุขการสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด ฯ

4 โบกมือลา

หาทางที่จะทำให้คุณ ไม่ต้องเข้าไปเฉียดใกล้ กับวงจรชีวิตของเขาให้ได้มากที่สุด

ผู้ประสงค์เป็นที่รักเป็นที่นับถือของผู้อื่น หรือหวังความสุขความสงบความเยือกเย็นแห่งจิตใจจึงควรได้แผ่เมตตากันดูเถิด สร้างเมตตาธรรมไว้ในใจดีกว่าจะมานั่งเดือดร้อนใจด้วยไฟโกรธไฟริษ ย า อ า ฆ า ต และดีกว่าจะมาเสียเวลาหานะหาเมตตามหานิยมนะหน้าทอง เพื่อเพิ่มเสน่ห์ให้แก่ตัวเอง เพราะวิธีปลูกต้นเมตตานี้ไม่ทำให้หนักตัวเพราะพกพาไปไม่ต้องกลัวหายและไม่ต้องกลัวถูกลักขโมย เพราะมีติดตัวติดใจประจำอยู่ตลอดเวลา

ขอขอบคุณ ธรรมะสวัสดี

About แชร์กันไป

View all posts by แชร์กันไป →