ไข้เลือดออกระบาด อุดรฯ ป่วยแล้ว 525 ราย หมอเตือนห้ามกินแอสไพริน

ไข้เลือดออกระบาด อุดรฯ ป่วยแล้ว 525 ราย หมอเตือนห้ามกินแอสไพริน

ไข้เ ลื อ ด ออกระบา ด อุดรฯ ป่วยแล้ว 525 ราย คร่า 2 ศ พ หมอเตือนห้ามกินแอสไพริน หวั่นช็ อ กดับ

หมอเตือนไข้ เ ลื อ ดออกระบาด เผยอุดรฯ ป่วยแล้ว 525 ราย ค ร่ าชีวิต 2 ศพ

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ดร.นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า

สถานการณ์โรคไข้เ ลื อ ดออกในประเทศไทยล่าสุด ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 พบผู้ป่วย 25,708 ราย

เ สี ยชีวิต 15 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 38.77% ต่อ 1 แสนประชากร สำหรับจังหวัดอุดรธานี

จากต้นปีถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยแล้ว 525 ราย เสียชีวิต 2 ราย อำเภอที่มีอัตราผู้ป่วย

ต่อแสนประชากร สูงสุด 3 ลำดับแรก คือ อำเภอโนนสะอาด อำเภอนายูง และอำเภอเพ็ญ

สถานการณ์โรคไข้เ ลื อ ด ออกในทุกพื้นที่ของประเทศไทย และรวมถึงจังหวัดอุดรธานี

ยังคงต้องมีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะ ควบคู่กับการรณรงค์ควบคุมป้องกันโ ร ค

ที่ต้องดำเนินการ ตามมาตรการอย่างเข้มข้นและสม่ำเสมอ สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ส่งผลให้ยุงลาย มีการแพร่พันธุ์และเจริญเติบได้อย่างรวดเร็ว

ร.นพ.ปรเมษฐ์ กล่าวต่อว่า สำหรับในปีนี้แม้จำนวนผู้ป่วยแม้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

แต่ความรุนแรงของโรคยังคงเหมือนเดิม และเนื่องจากช่วงเดือนมิถุนายน กรกฎาคม

และสิงหาคม เป็นช่วงฤดูฝน สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการแพร่พันธ์ของยุงลาย

จึงมักพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

อาการผู้ป่วยไข้เ ลื อ ดออกแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะไข้สูง, ระยะช็อคและ มี เ ลื อ ดออก,

และระยะฟื้นตัว หากอาการไม่รุนแรง ผู้ป่วยจะอาการดีขึ้นใน 3-4 วัน

แต่หากพบว่าผู้ป่วยมีอาการปวดท้อง กระสับกระส่าย ซึมมาก อาเจียนมาก

หรือ อาเจียนเป็นเ ลื อ ด มีเ ลื อ ดกำเดาไหล ถ่ายดำ ควรพบแพทย์

หรือนำส่งโรงพยาบาลทันที อาการผู้ป่วยจะรุนแรงที่สุดในวันที่ไข้เริ่มลด

เพราะผู้ป่วยอาจเข้าสู่ระยะช็อกและเสียชีวิตได้ ในระยะนี้หากบุตรหลาน

หรือคนใกล้ชิดมีอาการคล้ายไข้เ ลื อ ด ออก ควรรีบนำส่งโรงพยาบาล

หรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ

ปัจจุบันไข้ เ ลื อ ดออกเกิดได้ทั้งกับทุกเพศ ทุกวัย ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

โดยเฉพาะในผู้ใหญ่ เมื่อป่วยด้วยโรคไข้เ ลื อ ดออก อาการมักรุนแรงกว่าในเด็ก

จากสถิติการพบผู้ป่วยที่ป่วยเป็นไข้เ ลื อ ดออกมีอายุสูงสุด ถึง 75 ปี

สิ่งสำคัญอีกประการ คือ ในผู้ป่วยที่สงสัยเป็นไข้เลือดออก ห้ามให้ยาแก้ปวดลดไข้

ที่มีส่วนผสมของแอสไพริน โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้ผู้ป่วยเข้าสู่

ระยะช็อกเร็วขึ้น และส่งผลให้เสียชี วิ ต ได้

About แชร์กันไป

View all posts by แชร์กันไป →