ต้องอยู่คนเดียวให้ไหว แม้จะไม่มีกำลังใจจากใคร อ่านเพิ่มกำลังใจ

ต้องอยู่คนเดียวให้ไหว แม้จะไม่มีกำลังใจจากใคร อ่านเพิ่มกำลังใจ

หลักของการใช้ชีวิตในชีวิตของคนเรา

ที่มีความสุขได้ อันดับแรกเราต้องสร้างพื้นฐาน

ของการมีสุขภาพที่ดีไว้ก่อน

อาจเรียกได้ว่าเมื่อสุขภาพร่างกาย

ของเรานั้นแ ข็ งแรงอารมณ์ย่อมสดใส

ทำให้เรามองโลกในแง่ดี

การที่สุขภาพแ ข็ งแรงจะทำให้เรามีพละกำลังทำอะไร

ก็ได้หลายอย่ างในสิ่งที่เราอ ย า กทำ

เราต้องรู้จักที่จะรักตัวเองและอยู่คนเดียวให้มีความสุข

เพราะหากวันใดวันหนึ่งที่คนข้างๆ

ไม่ได้ใส่ใจคุณเหมือนเดิมหรือไม่ได้อ ย า กที่จะเดินร่วมทาง

กับคุณอีกต่อไป คุณจะได้ไม่ต้อง เ สี ยใจ

เพราะต่างฝ่ายต่างเลือกทางเดิน

เป็นของตัวเองกันทั้งนั้น ชีวิตของคนเราไม่เหมือนกัน

ไม่มีใครที่จะสา ม า ร ถ เดินเคียงข้างคุณไปสุดปลายทาง

อย่ าให้คนๆ นึงกลายเป็นทั้งหมดของชีวิตคุณ

ความซาบซึ้งที่มี มันทดแทนความผูกพันไม่ได้

ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคนแปลกหน้า

คนเราทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะยิ้ม

แม้ว่าในใจของเราจะเ จ็ บแค่ไหนก็ตาม

มนุษย์ทุกคนล้วนมีความเห็นแก่ตัว

อยู่กับตัวเอง อย่ าไปคาดหวัง

ว่าใครเขาจะดีกับตัวคุณไปจนตลอด

ตัวคุณเองควรที่จะต้องฝึกยิ้มบ่อยๆ

และทิ้งสิ่งที่ทำให้คุณไม่มีความสุข

การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมนั้น

เราอาจจะมีบ้างที่ต้องกระทบกระทั่ง

กับผู้อื่นอยู่บ้าง นับว่าเป็นเรื่องปกติ

แต่เราจะต้องรู้จั ก ดูใจตัวเองเพื่อไม่ให้การกระทบกระทั่งกัน

นั้นนำมาพร้อมความโกรธเ ก ลี ย ดกัน

ใครอื่นอาจจะไม่พอใจเรา โกรธ เ ก ลี ย ดเราได้ แต่เราจงระงับ

และสติเตือนใจตัวเองเสมอว่าอย่ าโกรธหรือด่ า ว่าใครก็พอ

อย่ าเลือกคบคนเพียงเพราะหน้าตา

คนหน้าตาดีไม่ใช่ว่าจิตใจจะดี ไม่ใช่ว่า

จะนิสัยดีเหมือนรูปร่างหน้าตา

คนสมัยนี้ชอบมองกันแค่ภายนอก เราต้องรู้จักมอง

ให้ลึกถึงจิตใจที่แท้จริงว่าจริงๆ แล้วเขาเป็นคนอย่ างไร

ไม่มีอะไรเหมือนเดิม จงเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์

และโลกของเราว่า ทุกสิ่งทุกอย่ างล้วน

เปลี่ยนไปในทุกเวลา ทุกนาที ตามกาลเวลา

อย่ าเ อ าวิธีการเก่าๆ มาแก้ไขปัญหาใหม่ๆ

แน่นอนคนสองคนรักกันอาจจะไม่ได้

อยู่ด้วยกันตลอดเวลา อย่ า เ อ า แต่ร้องไห้

อย่ าเ อ า แต่เรียกร้อง

ชีวิตของคนเราจะต้องเดินต่อไปข้างหน้าด้วยตัวของเราเอง

กำแน่นมากเท่าใดก็สูญเ สี ย มาก

ลองให้คุณนั้นคิดดูนะว่ายิ่งคุณกำแน่นเม็ดทราย

ก็จะร่วงออกจากมือมาก เช่นเดียวกับคนที่เรากำแน่นเท่าไหร่

นั้นเขาก็จะพ ย า ย า มที่จะออกจากเราไปเพราะความอึดใจ

จงถนอมน้ำใจต่อกันไว้จะดีกว่า

เมื่อใดที่คุณรู้สึกสิ้นหวังอ ย า ก ร้องไห้

ก็ร้องออกมา แต่เมื่อร้องจนพอใจแล้ว

ก็ต้องลุกขึ้นเดินขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ในวันข้างหน้าอย่ าท้อ

ยุคนี้ต้องสตรองให้ถึงที่สุด มาสู้ไปพร้อมๆ กันนะ

สุดท้ายนี้คนที่เป็นห่วงเรามากที่สุดไม่ว่าเรานั้นจะทุ ก ข์จะสุข

เราผู้นี้จะอยู่ข้างคุณเสมอ

ก็คงไม่ใช่ใครเลย นั้นก็คือพ่อแม่ของเรานั้นเอง

พ่อและแม่คือคนที่หวังดีต่อคุณมากที่สุด

อย่ านึกถึงท่านทั้งสองเฉพาะตอนที่ไม่มีเงิน

ในสายตาของพ่อแม่ ตัวคุณเป็น เ ด็ ก

อยู่ตลอดเวลา หากจะทำอะไรลงไปนั้น

ให้ย้อนนึกถึงพวกท่านให้ดีเ สี ย ก่อนที่จะลงมือทำลงไป

เพราะคนที่จะ เ สี ย ใจมากที่สุดนั้น

ก็ต้องเป็นท่านทั้งสองอย่ างแน่นอน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา share-si

About แชร์กันไป

View all posts by แชร์กันไป →